Skip to content

Ymwelwch ag Oriel Lliw i edmygu a phrynu gwaith celf cyfoes gwych.

Ewch at ein gwefan i weld manylion pellach digwyddiadau, arddangosfeydd a gweithdai. www.artsinthetawevalley.com

www.oriellliw.com


Rydym ar agor:
Llun a Mawrth 11yb – 7yh
Iau 11yb – 1yp
Gwener 11yb– 8yh
Sadwrn 9.30yb – 12.30yp

Os am wirfoddoli cysylltwch â

orielliw@gmail.com


 

Arddangosfa Stiwdio o Bortreadau Tunteip gan Gareth Jarvis

Portreadau yn cynnwys argraffu plât gwlyb colodion a phlatinwm.

16 Awst – 20 Medi 2019

Tin Type Portrait Exhibition Gareth Jarvis

Mae gan Oriel Gelf Lliw arddangosfeydd dreiglol trwy gydol y flwyddyn. Mae’n cael ei churadu gan grŵp y Celfyddydau yng Nghwm Tawe, sydd â nifer o artistiaid lleol gwych yn eu plith. Ewch lan llofft i weld beth sydd. Mae gweithiau celf fforddiadwy ar werth yno bob amser, a gallwch chi fanteisio hefyd ar ein cynllun prynu ar gyfer casglwyr.


Dosbarthiadau

Dosbarthiadau Bywlunio - Croeso i bob lefel gallu. Sadwrn olaf pob mis 10yb – 12yp ac 1yp – 3yp £12 am ddwy awr; darperir yr holl ddeunyddiau sylfaenol. 2il nos Fercher pob mis 6yh – 9yh, £17 am dair awr. Yn cynnwys hyfforddiant gan Leanne Vaughan-Philipps MA, Darlithydd TAR (PGCE) Cymwysedig a chanddi 30 mlynedd o brofiad o Fywlunio. Rhaid trefnu eich lle ymlaen llaw!

Nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael, cysylltwch â Leanne felly ar arts4all.lvp@gmail.com www.arts4all.wales 07479 873 771

Academi Gelf Arts4All Croeso i bob lefel gallu. Bob nos Fercher 6yh – 8.30yh. Dosbarthiadau celf rheolaidd i’ch helpu chi i archwilio eich llais creadigol eich hun. Dewch draw i ddysgu sgiliau newydd a datblygu eich ymarfer celf mewn amgylchiadau ymlaciol, yn cwmpasu hyfforddiant, hanes celf a dyddiau ma’s hwylus.

Dosbarthiadau Meistr Arts4All. Cadwch lygad ar agor am ein cyrsiau byrion trwy gydol y flwyddyn sy’n rhoi cyfle ichi ehangu eich ymarfer creadigol.

Darlithydd TAR (PGCE) Cymwysedig a chanddi 30 mlynedd o brofiad o Fywlunio. Rhaid trefnu eich lle ymlaen llaw!

Oriel Lliw

YMUNWCH Â NI YN Oriel Lliw, Canolfan Celfyddydau Pontardawe, Pontardawe SA8 4ED  
ARTS IN THE TAWE VALLEY @ ORIEL LLIW aittv@hotmail.com
oriellliw@gmail.com
www.artsinthetawevalley.com      
Mynediad am ddim

 

^
cyWelsh