Skip to content

Imrie

23 May 2023

19:30

Welsh Language | Iaith Cymraeg

Dyma’r parti sy’n newid ei byd am byth.Mae Josie yn darganfod parti hudolus o dan y dŵr sy'n well nag unrhyw barti dynol erioed.Mae'n fyd lle mae’n darganfod ei gwir hunan - ac Imrie Sallow.Uwchben y dŵr, mae hi ar goll mewn byd lle nad yw’n perthyn, â chwaer sydd eisiau iddi fodyn 'hapus a normal'. Ond yng nghysgodion y byd arallfydol daw cyfrinach teuluol i’r wynebsy’n newid popeth. 

Wedi ei ysgrifennu gan Nia Morais (Crafangau / Claws, A Midsummer Night’s Dream ganTheatr y Sherman), mae Imrie yn stori i oedolion ifanc am obaith a dewrder.Cyfarwyddwyd gan Gethin Evans (Woof, Ynys Alys, Galwad). Cynhyrchwyd gan Frân Wen a Theatr y Sherman.

***

It's the party that changes her world forever.Josie discovers a magical underwater party that's better than any human party ever. It's aworld where she finds her true self - and Imrie Sallow.Above the water she feels lost in a world where she doesn't belong, with a sister who wantsher to be 'happy and normal'. But a family secret emerges from the shadows of the etherealworld that changes everything. 

Imrie, the new play by Nia Morais (Crafangau / Claws, A Midsummer Night’s DreamSherman Theatre), is a magical story for young adults and upwards about hope and bravery.Directed by Gethin Evans (Woof, Ynys Alys, Galwad). Produced by Frân Wen and Sherman Theater.

Archebu

Choose a date and time...

Tue 23 May 23

Gwybodaeth Allweddol

Costs
Standard | Safonol: £16.50, Concession | Consesiwn (Over 60s & below 16): £14.30
Production Company
Frân Wen
Suitable For
Language and Accessibility
^
cyWelsh