Skip to content

You Will Die at Twenty (2019, Film Club)

09 Mar 2022

14:00 & 19:00

107 minutes
Sut ydych chi'n byw, a chithau’n gwybod union ddyddiad eich marwolaeth? Yng nghais cyntaf erioed Sudan i’r Oscars, mae gŵr ifanc yn cael ei boeni gan broffwydoliaeth y bydd ei fywyd yn dod i ben cyn gynted ag y bydd yn 20 oed. Caiff ei fwlio gan blant y pentref a'i alw'n 'fab marwolaeth'. Mae Muzamil yn cael ei dynnu’r naill ffordd a’r llall rhwng yr awydd i fyw a derbyn y ffaith y bydd yn marw cyn hir. Gyda golygfeydd trawiadol sydd ar adegau’n eich hudo; mae You Will Die at 20 yn ymddangosiad cyntaf addawol, ac yn ffilm sy’n archwilio’n deimladwy yr hyn y mae'n ei olygu i fyw bywyd yn y presennol. 

“warmed by compassion and gorgeous, dreamy imagery” The Guardian

Archebu

Choose a date and time...

Gwybodaeth Allweddol

Duration
107 minutes
Dates
09 Mar 2022
Costs
Standard: £6.00, Concession (Over 60s & below 16): £4.95
Production Company
New Wave

Fideo

Cookies are Disabled

To be able to view this content you will need to enable the following cookies:

Marketing

Adjust your preferences
^
cyWelsh