Skip to content

New Welsh Wave Comedy Tour

02 Mar 2024

19:30

100 minutes
Little Wander proudly presents the New Welsh Wave Comedy Tour. Join us for a night of the very best of Welsh comedy and incredible home-grown talent, featuring comedians you know and love, and some you may not know you love yet! 

This tour is made possible by Creative Wales. 

Hosted by Robin Morgan, featuring Esyllt Sears, Cerys Bradley, Siân Docksey and Matt Rees.

Robin Morgan 

Robin is a Welsh stand-up comedian, writer and actor. He has appeared on Mock The Week (BBC Two), The News Quiz, The Now Show (BBC Radio 4) and co-created Ellie Taylor’s Safe Space (BBC Radio 4). 

“Bloody funny. Well-written, hard-working stand-up from a massively likeable performer who must surely be on the verge of nationwide fame.” - Chortle

Esyllt Sears

Esyllt is a Welsh stand-up comedian and comedy writer and one of the presenters of the Comedy Club (BBC Radio 4 Extra). Esyllt hasprovided tour support to Elis James and Jen Brister, and co-hosts The Xennial Dome podcast. She has performed on BBC Radio 4, BBC Radio 4 Extra and BBC One Wales in English and on S4C in Welsh. She has also written for: The Now Show and The News Quiz (BBC Radio 4); Elis James' sketch series and his stand-up special (S4C); What Just Happened? (BBC One Wales); Welcome Strangers (BBC Radio Wales), and The Rest Of Us (BBC Radio 4). She co-hosts the Pod of Wales podcast with Kiri Pritchard-McLean.

Cerys Bradley

Cerys Bradley is an autistic and non-binary alternative stand-up comedian and (technically) a maths teacher.They are an Autistic Excellence Award Winner at the Edinburgh Fringe in 2022. As seen on BBC1 Wales, BBC iPlayer & BBC Radio Wales. 

“Very funny…this is a must see.” Neurodiverse Review

Siân Docksey 

After an Edinburgh Fringe Festival spent making pole dancing funny to rave reviews (★★★★★ “Honestly breathtaking” - The Wee Review, ★★★★★ “Chaos that has the audience in stitches” Voice Magazine) Siân Docksey returns to her unique brand of cheerfully weird stand-up with political zing. Offbeat surrealism and razor-sharp punchlines served with the breezy charm of an air hostess on uppers. 

As seen on BBC 3 

British Comedy Guide’s Edinburgh Fringe Picks 2023 

“Joy and bewilderment in equal measure” - The Skinny

Matt Rees 

Award-winning Welsh comedian Matt Rees has generated a huge buzz on the stand up comedy circuit over the past few years. With his unique brand of well-crafted jokes and acerbic delivery, he has earned high praise from audiences and critics alike. Support for Elis James and Chortle Award nominee.Mae Little Wander yn falch o gyflwyno taith gomedi New Welsh Wave. Ymunwch â ni am noson gyda’r gorau o gomedi Cymreig a thalentau anhygoel sydd wedi eu meithrin yn y wlad, yn cynnwys comedïwyr adnabyddus, a rhai nad ydych yn eu hadnabod eto!

Mae'r daith hon yn bosibl oherwydd Cymru Greadigol.

Arweinir gan Robin Morgan, gyda Esyllt Sears, Cerys Bradley, Siân Docksey a Matt Rees.

Robin Morgan

Mae Robin yn ddigrifwr stand-yp Cymreig, yn awdur ac yn actor. Mae wedi ymddangos ar Mock The Week (BBC Two), The News Quiz, The Now Show (BBC Radio 4) ac wedi cyd-greu Ellie Taylor’s Safe Space (BBC Radio 4).

“Bloody funny. Well-written, hard-working stand-up from a massively likeable performer who must surely be on the verge of nationwide fame.” - Chortle

Esyllt Sears

Mae Esyllt yn ddigrifwr stand-yp, yn awdur comedi ac yn un o gyflwynwyr y Comedy Club (BBC Radio 4 Extra). Mae hi wedi cefnogi taith Elis James a Jen Brister, ac mae’n cyd-gyflwyno podlediad The Xennial Dome.

Mae hi wedi perfformio ar BBC Radio 4, BBC Radio 4 Extra a BBC One Wales yn Saesneg ac ar S4C yn Gymraeg. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer: The Now Show a The News Quiz (BBC Radio 4); cyfres sgetsys Elis James a'i sioe stand-yp (S4C); What Just Happened? (BBC One Wales); Welcome Strangers (BBC Radio Wales), a The Rest Of Us (BBC Radio 4).

Mae hi’n cyd-gyflwyno podlediad Pod of Wales gyda Kiri Pritchard-McLean hefyd.

Cerys Bradley

Mae Cerys Bradley yn ddigrifwr stand-yp amgen awtistig ac anneuaidd ac (yn dechnegol) yn athrawes mathemateg. Mae wedi ennill yr Autistic Excellence Award yn yr Edinburgh Fringe 2022 ac fe’i gwelwyd ar BBC1 Wales, BBC iPlayer a BBC Radio Wales.

“Very funny…this is a must see.” Neurodiverse Review

Siân Docksey

Ar ôl treulio’r Edinburgh Fringe yn gwneud dawnsio polyn yn ddoniol i adolygiadau gwych (★★★★★ “Honestly breathtaking” - The Wee Review, ★★★★★ “Chaos that has the audience in stitches” Voice Magazine) mae Siân Docksey yn dychwelyd at ei brand unigryw o stand-up hwyliog rhyfedd gyda zing gwleidyddol. Swrrealaeth offbeat a llinellau miniog yn cael eu cyflwyno gyda holl swyn stiwardes awyr.

Fel y’i gwelwyd ar BBC 3.

British Comedy Guide Edinburgh Fringe Picks 2023

“Joy and bewilderment in equal measure” - The Skinny

Matt Rees

Mae’r comedïwr o Gymru, Matt Rees, wedi ennill gwobrau a chreu gwefr aruthrol yn y sîn comedi stand-yp dros y blynyddoedd diwethaf. Gyda'i frand unigryw o jôcs crefftus a chyflwyniad sur, mae wedi ennill canmoliaeth uchel gan gynulleidfaoedd a beirniaid. Wedi cefnogi Elis James ac yn enwebai y Chortle Award.

Canllaw Oedran: 16+ (peth rhegi Hyd: tua 50 munud, egwyl, 50 munud)Book

Choose a date and time...

Sat 02 Mar 24

Key Information

Duration
100 minutes
Dates
02 Mar 2024
Production Company
Little Wander
Suitable For
^
en_GBEnglish