Skip to content

Twm Sion Cati

30 Jun 2022

11:00

60 minutes
Gan / By Jeremy Turner 

I blant 7+ a’u teuluoedd | 7+ and their families 

Pan fo’r nos yn hir a’r gwynt yn rhuo, a’r coed yn plygu a’u dail yn chwyrlïo, ar hyd ambell i lôn diarffordd yng Nghymru, os wnewch chi wrando yn ddigon astud mae sŵn adlais carnau ceffyl i’w clywed....sŵn y lleidr pen ffordd enwog Twm Siôn Cati. Yn y cynhyrchiad llwyddiannus hwn mae cyfle i chi brofi bywyd Twm yn fyw ar lwyfan trwy storïa, canu ac ymladd. Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Dregaron yn yr haf, pa well amser i glywed hanes un o gymeriadau mwyaf eiconig yr ardal! Cewch fynd ar daith gyffrous yn ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg i briffyrdd llawn lladron a pheryglon, pan oedd Twm yn ymladd anghyfiawnder gyda triciau doniol a champau drygionus. Dewch i ddathlu bywyd yr arwr gwerinol llawn sbort yma gyda awr o theatr hwyliog gan un o gwmnïau theatr mwyaf blaenllaw Cymru. 

When the night is long and the wind is howling, the trees creak and the leaves whirling, on some desolate roads in Wales, if you listen hard enough the sound of horses’ hooves can be heard…the sound of the famous highwayman Twm Siôn Cati. Twm’s story comes alive in a production that takes you on a trip to the dangerous times of the 16thcentury with songs, sword fighting and laughter. With the National Eisteddfod coming to Tregaron in the summer, what better time to hear the story of one of the area’s most iconic characters! Thomas Jones from Tregaron, a man of flesh and blood not like the mythical Robin Hood, made a name for himself as Twm Siôn Cati, a jovial and fun highwayman, who opposed the injustice and poverty his community faced with tricks and games that made him a champion of the people. Come and celebrate the life of one of our most loveable rouges with one of Wales’ leading companies of theatre for children and young people.

Book

Choose a date and time...

Thu 30 Jun 22

Key Information

Duration
60 minutes
Dates
30 Jun 2022
Production Company
Arad Goch
Language and Accessibility
^
en_GBEnglish