Skip to content
Closing date: 09.11.2023 12:00am

We have a wonderful opportunity to join our team. This is such an important job role for Pontardawe Arts Centre so please share this post to help us reach more people. Any questions please get in touch.

 

All information on the link–

 

Mae gennym gyfle gwych i ymuno â’n tîm. Mae hon yn swydd bwysig i Ganolfan Celfyddydau Pontardawe felly a fyddech cystal â rhannu’r swydd hon i’n helpu ni gyrraedd mwy o bobl. Unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni.

 

Wybodaeth ar y ddolen –

 

Closing date 9th Nov/ Dyddiad cau 9fed Tachwedd

 

https://ce0592li.webitrent.com/…/run/ETREC107GF.open..

^
cyWelsh