Skip to content

Gwybodaeth i Ymwelwyr: Mae cyrraedd yma’n syml…

Bydd y rhan fwyaf o bobl sy’n darllen hyn yn defnyddio ffôn clyfar i gyrraedd…

Ac os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur, peidiwch becso! Fe ddangoswn ni ichi sut i gyrraedd beth bynnag…

I ddefnyddwyr ffôn clyfar a rhai Unedau Llywio â Lloeren …

Pa ffôn clyfar bynnag (iPhone, Android etc) sydd gyda chi, ewch at eich ap gwe-lywio (Maps, Google Maps, Google Earth, Tom Tom ayyb). Teipiwch ‘Pontardawe Arts Centre’ a chlicio ar y faner sy’n dweud ‘Pontardawe Arts Centre’, yna gwasgwch ‘Directions to Here’ neu teipiwch ‘SA8 4ED’.

Ac os yw’n well gyda chi gael cyfeiriadau hen ffasiwn fel yn yr hen ddyddiau gynt ….

Ar yr heol

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 45 a dilynwch yr A4067 (arwyddion i Bontardawe). Ewch syth ymlaen wrth y gylchfan 1af (2il allanfa). Wrth yr 2il gylchfa ewch syth ymlaen eto. Wrth y 3edd gylchfan (Uwchfarchnad Tesco) cymerwch yr 2il allanfa tua’r chwith. Wrth y 4edd gylchfan ewch syth ymlaen (3edd allanfa) i Ystad Ddiwydiannol Pontardawe. Cymerwch y tro 1af ar y chwith ar gyfer canolfan siopa Stryd Herbert. Trowch i’r chwith wrth y gyffordd T. Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe ar y llaw chwith.

Parcio

Gellir parcio ar hyd Stryd Herbert, ym maes parcio cyhoeddus Stryd Herbert (trowch i’r dde wrth Ganolfan y Celfyddydau) neu ym maes parcio clwb nos ‘Paradise’. Dyma sut i gyrraedd:
Trowch i’r chwith wrth y 4edd gylchfan (2il allanfa), ac mae’r maes parcio ar y llaw dde. Mae pont droed yn y maes parcio; cerddwch dros y bont droed, ac mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe ar ochr arall yr heol.

Cludiant Cyhoeddus

Ar y Bws Mae bysiau’n mynd yn uniongyrchol i Bontardawe o Gastell Nedd ac Abertawe’n rheolaidd.
Ar y Trên Yr orsaf reilffordd agosaf yw Gorsaf Castell Nedd, rhyw 6 milltir i ffwrdd.

Tacsi Agosaf:

Pontardawe taxi: 01792 865560
A&M taxi: 01792 830241
Black Cabs: 01792 86485

Hefyd yn yr adran hon...

Hygyrchedd

Hygyrchedd

Hynt

Hynt

Family Friend

Cyfeillgar i’r Teulu

Pontardawe box office by kirsten mcternan

Gwybodaeth am y Swyddfa Docynnau

Pactheatre

Cynlluniau seddau

Pontardawe Family Visits

Ymweliadau Teulu

Parcio

Parcio

Pontardawe Arts Centre Outside

Cwestiynau Cyffredin

^
cyWelsh