Skip to content

Mae parcio ar gael ar hyd maes parcio cyhoeddus Stryd Herbert (trowch i’r dde yn y Ganolfan Celfyddydau), ar waelod Stryd Herbert (trowch i’r chwith ger y Ganolfan Celfyddydau) neu ym maes parcio’r clwb nos ‘Paradise’, mae’r cyfarwyddiadau fel a ganlyn.

Ar y pedwerydd cylchfan, trowch i’r chwith (ail allanfa) ac mae’r maes parcio ar eich ochr dde, gyferbyn â’r parc manwerthu. Mae pont gerddwyr yn y maes parcio, cerddwch drosti ac mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe ar ochr arall y ffordd.

Ar nosweithiau digwyddiadau prysur, gadewch fwy o amser i'ch hun ddod o hyd i lefydd parcio. Parchwch ein cymdogion trwy beidio â pharcio mewn ardaloedd parcio preswylwyr.

Sylwer bod costau parcio ar waith yn y meysydd parcio hyn cyn 6pm gyda’r nos.  
^
cyWelsh