Beth ydych chi'n chwilio amdano heddiw?

1 of 1

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe yn ganolfan y celfyddydau aml-bwrpas yng nghanol Pontardawe, 15 munud i ffwrdd o gyffordd 45 yr M4.

Mae gan Ganolfan Celfyddydau Pontardawe amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod sydd ar gael i gynrychiolwyr eu llogi. Gellir addasu cynlluniau’r ystafelloedd hyn fel eu bod yn addas i’ch gofynion a’ch anghenion personol. Pan fyddwch yn chwilio am y lleoliad perffaith ar gyfer cynhadledd, neu le hyfforddi, gallwn sicrhau croeso cynnes a chyfeillgar gan ein staff profiadol.

Am gyfarfodydd neu gynadleddau mawr, mae ein hawditoriwm yn lleoliad ardderchog i hyd at 325 o gynrychiolwyr, gydag acwsteg wych a system sain lawn Gellir addasu ein hawditoriwm trawiadol i’ch gofynion beth bynnag yw eich digwyddiad.

The fully seated theatre can accommodate 450 (including 170 restricted view seats). With removable seating downstairs the theatre retains its flexibility, quickly transforming into an informal cabaret setting catering for 150 with a dance floor or 180 without a dance floor.

Gall ein stiwdios amlbwrpas mawr gynnwys niferoedd bach neu hyd at 100 o bobl mewn seminar.

Mae cefnogaeth dechnegol lawn ar gael i roi sain a golwg broffesiynol i’ch digwyddiad. Mae taflunyddion, WiFi, cyfarpar cyflwyno, e-bost, cyfleusterau i gysylltu â’r rhyngrwyd.

Wrth ystyried eich cwrs hyfforddi neu gynhadledd nesaf, beth am gysylltu â ni i gael amcanbris a fydd yn addas i’ch anghenion. Byddwn yn barod iawn i’ch helpu.

Ebost: m.h.gittins@npt.gov.uk  (Rheolwr Gweithrediadau)
Ffoniwch (01792) 863722 dewis 4

Hefyd yn yr adran hon...

Pontardawe Conference Room by kirsten mcternan

Llogi Preifat

Pontardawe venue

Oriel Lliw – Art Gallery

Pontardawe venue

Cyfleusterau Cyfarfod A Chynhadledd

Bar Theatr

Bar Theatr

Tech Spec

Manyleb Technegol

^
cyWelsh