Skip to content

ARCHEBU TOCYNNAU

Mae prisiau consesiwn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o sioeau; ffoniwch neu e-bostiwch ein Swyddfa Docynnau er mwyn trafod eich anghenion.

MYNEDIAD I’R ADEILAD

Mae’r Swyddfa Docynnau a’r Theatr ei hun ar lefel y stryd; anogir cwsmeriaid â symudedd cyfyngedig i eistedd lawr llawr. Rhaid defnyddio grisiau i gael mynediad i rannau eraill o’r awditoriwm; yn anffodus, nid oes lifft i’r cylch, sydd lan lofft. Siaradwch â staff ein Swyddfa Docynnau am eich anghenion pan drefnwch eich tocynnau, boed yn bersonol drwy’n swyddfa docynnau sy’n addas i gadeiriau olwyn, neu drwy ein ffonio ar (01792) 863722.

Mae’r bar yn hygyrch gan ei fod ar lefel y stryd hefyd.

TOILEDAU HYGYRCH

Mae dau doiled hygyrch yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe; maent yn hygyrch o ardal seddi’r theatr. Mae’r toiledau’n gwbiclau a chanddynt ganllaw, cyfleusterau newid cewynnau, basin golchi dwylo hygyrch a drws sy’n agor i’r tu allan.

MYNEDIAD I GADEIRIAU OLWYN

Mae safleoedd ar gyfer chwe chadair olwyn ar gael lawr llawr. Wrth i chi drefnu, nodwch eich bod yn defnyddio cadair olwyn er mwyn i staff ein Swyddfa Docynnau sicrhau bod y seddi gorau ar gael.

CYMORTH I BOBL FYDDAR NEU SYDD Â NAM AR EU CLYW

Trafodwch anghenion ychwanegol â staff ein Swyddfa Docynnau (01792 863722) pan drefnwch docynnau.

CŴN TYWYS A CHŴN CLYWED

Mae croeso i gŵn tywys a chŵn clywed yn y theatr. Gallant eistedd gyda chi yn yr awditoriwm neu gall ein tîm Blaen Tŷ’n ofalu amdanynt wrth i chi fwynhau’r perfformiad.

MEYSYDD PARCIO

Mae’r maes parcio agosaf gyferbyn â’r Pink Geranium ar Stryd Herbert. Mae pum parth i’r anabl ym maes parcio ‘Paradise’ gyferbyn â’r theatr, sef trwy’r droedffordd. Hefyd mae dau barth i’r anabl y tu ôl i’r lleoliad.

 

Print mawr

Mae pamffledi a deunydd ar gael ar gais.  
E-bostiwch artsmarketing@npt.gov.uk er mwyn gofyn am gopi.
^
cyWelsh