Beth ydych chi'n chwilio amdano heddiw?

1 of 1

Mae Hynt yn gynllun mynediad cenedlaethol newydd sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i sicrhau bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu ofynion mynediad penodol ac i’w Gofalwyr a’u Cynorthwywyr Personol.

Bydd y wefan yn nodi popeth fydd angen i chi ei wybod am Hynt; ar gyfer pwy mae Hynt, beth mae’n ei ddarparu, a sut i ddod yn aelod.

Os oes angen cefnogaeth neu gymorth arnoch i fynychu perfformiad mewn theatr neu ganolfan gelf, yna efallai y byddwch yn gymwys i ymuno â Hynt.

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr.

Os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, neu os ydych yn gofalu am rywun fel hyn, yna mae Hynt yn berthnasol i chi.

hynt is a membership card

Hynt cardholders are entitled to a ticket free-of-charge for a personal assistant or carer at all the theatres and arts centres participating in the scheme.  To see if you are eligible or to apply please visit the website www.hynt.co.uk

All applications for Hynt need to be sent to applications@hynt.co.uk or alternatively posted to:

Hynt Card
Network House
St Ives Way
Sandycroft
Flintshire
CH5 2QS

^
cyWelsh