Skip to content

Canolfan gyfeillgar i’r teulu yw Canolfan Celfyddydau Pontardawe.

Mae gyda ni gyfleusterau newid babanod, storfa bygis a chlustogau hybu i blant. Mae ein bar yn cynnig dewis o felysion a diodydd i blant.

Pan welwch chi’r logo yma, cewch ddod â hyd at 2 o blant ar gyfer pob oedolyn sy’n talu, gan dalu £1 yr un ar gyfer sioeau penodol. Rhoddir cyfarwyddyd ynghylch y sioeau hyn ichi wybod pa sioeau sy’n addas i ba oedrannau.
Galwch ein Swyddfa Docynnau i drefnu tocynnau cyfeillgar i’r teulu.
^
cyWelsh