Skip to content

Welcome to Pontardawe Arts Centre

Our beautiful traditional theatre hosts professional work of the highest calibre, from folk, world and blues to classical music, stand up comedy to celebrity talks, dance to drama, literature to children’s events… and all that’s in between.

Explore the Venue...

Noticeboard / Latest

Interior

Frequently Asked Questions

We’ve compiled a brief FAQ to answer some often-asked queries we have had during our re-opening.

Please click on the link below to access this list.

Spring Summer 24 Brochure

Check out our digital Spring Summer 24 Brochure

Edrychwch ar ein Llyfryn digidol Gwanwyn Haf 24

SpringSummer 24 Brochure

Building Closure

SHORT TERM BUILDING CLOSURE | CAU ADEILAD AMSER BYR 13 - 17 MAY | MAI

Shwmae pawb,
Due to key electrical work, the Pontardawe Arts Centre building will be closed between Monday the 13th to Friday the 17th of May.
During this time there will be no power in the building as a result of works on the electrical system and thus no entry will be allowed on site.
Our telephone lines will also be affected and as a result we will not be able to take calls, however, we will still be available via email on pontardawe.boxoffice@npt.gov.uk for any inquiries you may have.
We apologise for the inconvenience this may cause, but this is a necessary requirement for completion of the new cinema build.
***
Oherwydd gwaith trydanol, bydd adeilad Canolfan Celfyddydau Pontardawe ar gau rhwng dydd Llun y 13eg a dydd Gwener yr 17eg o Fai.
Yn ystod y cyfnod hwn ni fydd unrhyw bŵer yn yr adeilad o ganlyniad i waith ar y system drydanol ac felly ni chaniateir mynediad i’r safle.
Bydd ein llinellau ffôn hefyd yn cael eu heffeithio ac o ganlyniad ni fyddwn yn gallu derbyn galwadau, fodd bynnag, byddwn yn dal i fod ar gael trwy e-bost ar pontardawe.boxoffice@npt.gov.uk ar gyfer unrhyw ymholiadau sydd gennych.
Ymddiheurwn am yr anghyfleustra y gall hyn ei achosi, ond mae hyn yn ofyniad angenrheidiol ar gyfer cwblhau’r adeilad sinema newydd.
Diolch yn fawr,
Canolfan Celfyddydau Pontardawe Arts Centre
^
en_GBEnglish