Skip to content

Welcome to Pontardawe Arts Centre

Our beautiful traditional theatre hosts professional work of the highest calibre, from folk, world and blues to classical music, stand up comedy to celebrity talks, dance to drama, literature to children’s events… and all that’s in between.

Explore the Venue...

Noticeboard / Latest

Interior

Frequently Asked Questions

We’ve compiled a brief FAQ to answer some often-asked queries we have had during our re-opening.

Please click on the link below to access this list.

After Hours Arts Academy Logo White Bgrnd

After Hours Arts Academy

Are you aged 11-25? Creative and want to learn new skills?

Want to gain new qualifications to go on CV’s and job applications?

If the answer is yes then the After Hours Arts Academy is for you! Take part and work towards Arts Award accreditation.

Sign up to 1 or 2 courses, try out new artforms & make friends.

Round 1
Course 1: Fashion (Upcycling) – 4:15 – 6:15pm or 6:30 – 8:30pm
Course 2: Music Production & DJing – 4:15 – 6:15pm or 6:30 – 8:30pm
Thursday 16th, 23rd, 30th November 11th, 18th, 25th January
Future courses in other artforms in Feb, May & June 2024 Academy Live 29th July – 2nd Aug 2024
Location: Pontardawe Arts Centre Herbert St, Pontardawe, SA8 4ED
Text 07451270720

All courses are FREE to attend!

Booking link : https://signup.cymunedmessup.cymru/ahaa/

Wyt ti rhwng 11 a 25 oed? Wyt ti’n greadigol ac eisiau dysgu sgiliau newydd?

Eisiau ennill cymwysterau newydd i roi ar dy CV a cheisiadau am swyddi?
Os wyt ti, yna mae Academi’r Celfyddydau Ar Ôl Oriau Arferol yn berffaith i ti! Galli di gymryd rhan a gweithio tuag at achrediad Dyfarniad Celfyddydau.
Cofrestra ar gyfer 1 neu 2 gwrs, rho dro ar ffurf newydd ar gelfyddyd a gwna ffrindiau.

Rownd 1
Cwrs 1: Ffasiwn (Uwchgylchu) – 4:15 – 6:15pm neu 6:30 – 8:30pm
Cwrs 2: Cynhyrchu Cerddoriaeth a Chrefft y DJ – 4:15 – 6:15pm neu 6:30 – 8:30pm
Dydd Iau 16, 23, 30 Tachwedd 11, 18, 25 Ionawr
Bydd cyrsiau mewn ffurfiau eraill ar gelfyddyd yn y dyfodol ym mis Chwefror, Mai a Mehefin 2024 Academi Fyw 29 Gorffennaf – 2 Awst 2024
Lleoliad: Canolfan Celfyddydau Pontardawe, Stryd Herbert, Pontardawe, SA8 4ED
Neges destun 07451270720

Mae pob cwrs yn RHAD AC AM DDIM!

Spring Summer 24 Brochure

Check out our digital Spring Summer 24 Brochure

Edrychwch ar ein Llyfryn digidol Gwanwyn Haf 24

SpringSummer 24 Brochure

^
en_GBEnglish