Skip to content

Mae Canolfan Celfyddydau Pontardawe wedi ennill ei phlwyf fel un o ganolfannau diwylliannol gorau De Cymru

Mae’r theatr hyfryd yn llwyfannu gwaith proffesiynol o’r radd flaenaf, sy’n amrywio o gerddoriaeth glasurol i ddrama a dawns, llenyddiaeth a theatr plant i’r blŵs a cherddoriaeth byd. Mae rhywbeth at ddant pawb.

Mae’n cynnig theatr gyda 450 o seddau, stiwdio ddawns, sinema, ystafelloedd cyfarfod . Mae ein dangosiadau sinema rheolaidd yn gyfle i fwynhau’r ffilmiau mwyaf poblogaidd diweddaraf, yn ogystal â ffilmiau annibynnol llai adnabyddus, diolch i gymdeithas ffilmiau’r Ganolfan.

Please note that NPT Theatres operates a fully secure online payments facility when purchasing tickets.
Nodwch  ein bod yn codi ardoll o 10% ar bob tocyn a archebir;gwneir hyn i sicrhau ein bod yn parhau i gynnig profiad safonol i’n cwsmeriaid a bod y cynllun yn dal i fod yn gynaliadwy.
All tickets purchased from this date will be subjected to this levy.

You might also like...

^
cyWelsh